Tham quan nhà máy

image1

KHAI THÁC NHÀ MÁY

image2

HÌNH THÀNH

image3

BÚP BÊ

image4

GLUING

image5

ÉP ỐNG

image6

LẮP RÁP

image7

ĐÓNG GÓI